Connect with us

Kisah

Ibu Tungg4l Baru Saja Dicer4ikan Suami Dan Ditingg4Ikan Tk0ntang K̷anting Di Bilik Sew4 Di Rumah Kedai, Bek̷as Suami W4rga Pakistan Pul4ng Ke Negara As4l

Avatar of kidin

Published

on

wegerth

Ibu Tungg4l Baru Saja Dicer4ikan Suami Dan Ditingg4Ikan Tk0ntang K̷anting Di Bilik Sew4 Di Rumah Kedai, Bek̷as Suami W4rga Pakistan Pul4ng Ke Negara As4l

Ibu tungg4l, Hanum Ramli, 40, berkata, dia baru saja dicer4ikan suami dua bulan lalu dan ditingg4Ikan di bilik sew4 di rumah kedai di Nilai bersama dua anak, Muhammad Hassan Muhammad Hussain, 1, dan Muhammad Harith, 6. wanita tersebut hanya m4mpu men4ngisi nas1bnya bersama dua anak kecil apabila dicer4ikan suami w4rga Pakistan yang pul4ng ke negara as4l.

“Kami tiga ber4nak ditingg4Ikan di bilik sewa tnpa kemudahan as4s dan yang mervmitkan keadaan ialah bercampvr dengan w4rga as1ng yang lain sert4 berk0ngsi bilik air sama.

“Saya t1dak bekerja dan hanya bergantvng kepada svmbangan Baitulmal sebanyak RM250 sebulan sed4ngkan bilik sewa ini pun sudah RM300 sebulan, belum termasuk perbel4njaan lain.

“Bek4s suami tak tol0ng langsung dari segi perbel4njaan harian dan dalam m4sa yang sama kesih4tan saya ser1ng terganggv kerana anak b0ngsu ini dilah1rkan secara pembed4han,” katanya yang ber4sal dari Johor Bahru.

Katanya, dia t1ada kemah1ran dan kalau mahu bekerja pun an4k-an4k masih kecil memerlvkan yang penj4gaan sepenvhnya.

“Saya dulu pern4h tingg4l di Johor dengan menvmpang di tan4h keraj4an tetapi sek4rang hanya em4k bersama adik-ber4dik lain tingg4l di situ dan saya t1dak mahu menyvsahkan mereka.

“Saya ada dua lagi anak lelaki berusia 14 dan 16 tahun dari perkahw1nan pertama tingg4l di asrama anak yat1m di P0ntian, Johor.

“Tahun ini saya t1dak lagi bertemu dengan dua anak saya yang men1ngkat rem4ja itu dan mereka pun t1dak tahu kead4an saya tetapi saya hanya berj4nji akan meng4mbil mereka jika ada kedi4man yang selesa nanti,” katanya.

Hanum berkata, dia t1ada temp4t bergantvng dan kalau ada mas4Iah dia hanya mengadv kepada Pertubvhan Bvkan Keraj4an (NGO), Pertubvhan Keb4jikan Asnaf Setia Kasih Negeri Sembilan (PERKASIH N9) yang sering memb4ntunya.

“Malv juga tetapi saya t1ada pil1han kerana saya ti4da sesiapa di sini dan lebih m4lang gag4I dalam perk4hwinan namun keh1dupan perlu ditervskan dem1 an4k-an4k yang masih kecil.

“Saya sedang mencari pekerj4an yang sesuai yang boleh dil4kukan di rumah ker4na perlv menj4ga dua anak yang masih kecil mal4h saya juga meng4lami sak1t pingg4ng selepas pembed4han anak b0ngsu,” katanya ketika dit3mui semalam.

Sementara itu, Pengerusi PERK4SIH N9, Norfadilah Mansor berkata, pih4knya cuba memb4ntu Hamun mend4patkan l4in-lain b4ntuan terutama b4ntuan bul4nan Jab4tan Keb4jikan Masyar4kat (JKM).

“Pih4k kami juga sed4ng mengvruskan sebuah kedi4man yang lebih selesa di baw4h Proj3k Perum4han Raky4t Term1skin (PPRT) yang kad4r sew4nya lebih mur4h lagi RM150 sebulan,” katanya ketika dihubungi tadi.

Sumber: hmetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

MAJALAH ILMU